BENÄMNINGEN SEKT

Använd en ordbok – eller ännu hellre: gå in på www.cultfaq-sect-definition för en noggrannare definition.

För FRI är betydelsen av ordet sekt oväsentlig. Det centrala för oss är om en rörelse eller person är destruktiv, t ex manipulerar med och utnyttjar människor. Destruktiva miljöer kan finnas överallt – i skolan, på jobbet, i kyrkan, i klubben, i familjen. Varhelst någon försöker ta kontroll över en annan människa föreligger en destruktiv miljö. Ett hem där kvinnomisshandel förekommer är ett exempel på en destruktiv miljö. FRI menar att var och en har rätt att tro på vad som helst, men ingen har rätt att manipulera och ta kontroll över andra människor. Detta är kränkande för en människa.

I Sverige finns 300-400 rörelser, som de flesta brukar kalla sekter. Ett 30-tal av dessa har vi funnit vara destruktiva enligt våra kriterier. Ytterligare ett 10-tal misstänker vi är destruktiva, men de övriga vet vi inget eller mycket litet om. Antalet anhängare till olika destruktiva rörelser är oftast hemligt för såväl medlemmar som allmänhet. Ledningen bestämmer vilket antal som skall offentliggöras och till vem. Ordet sekt har på senare år fått en negativ klang. FRI lägger ingen negativ värdering i ordet sekt.

Det har blivit trendigt att kalla en del rörelser för nyandliga eller nyreligiösa. Dessa beteckningar är enbart förskönande omskrivningar av ordet sekt. Främst är det New Age-rörelsen och de som vill legitimera destruktiva rörelser, som använder uttrycken. Vissa sociologer anser också att benämningarna kult och sekt fått så dålig klang, vilket man anklagar ”antikultrörelser”, avhoppare, anhöriga och vänner till sektmedlemmar, regeringar och massmedia för – men sällan, om någonsin, rörelserna själva eller sektmedlemmarna, att man tvingats konstruera beteckningarna nyandlig och nyreligiös.

En hel del av de avhoppare FRI haft kontakt med har kommit från rörelser, som inte åberopar religion i sin verksamhet utan är t ex PSYKOLOGISKA, såsom U-Man (scientologiföretag), Landmark Education/Forum, Insight eller isa som bl a har kurser i personlighetsutveckling, eller POLITISKA som exempelvis Tvind-organisationen som driver UFF/HUMANA. Även TM påstår själva att de inte utövar religion.

FRI angriper alltså inte RELIGION utan MANIPULATION. Däremot konstaterar vi att flera av de rörelser vi kallar destruktiva sekter har en religion som bas för sin verksamhet, t ex Trosrörelsen, Scientologirörelsen, Kristi Församling, Jehovas Vittnen, Familjefederationen för Världsfred och Enighet (fd Enighetskyrkan), Hare Krishna, Linbusamfundet m fl.

Läs mer i bokenManipulering pågår”, skriven av 16 fd sektmedlemmar.

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

Mer om vad en sekt är

VAD ÄR MIND CONTROL? HJÄRNTVÄTT?  

Hjärntvätt är ett uttryck som massmedia älskar. Uttrycket började användas i USA när amerikanska FN-soldater som tagits tillfånga i Kina och Nordkorea på 50- och 60-talen konstaterades ha blivit utsatta för ett raffinerat TANKEREFORMPROGRAM under sin fångenskap, som resulterat i att de blivit personlighetsförändrade och kommunister. De forskare, som genomförde vetenskapliga undersökningar av dessa fångar, tillkallades senare som sakkunniga då de amerikanska psykklinikerna upplevde en invasion av patienter, som hade lämnat de olika ”cults”, som växte upp i det amerikanska samhället under den sk hippie-tiden. Dessa patienter uppvisade nämligen samma eller liknande symptom som de återvändande FN-soldaterna.

Dr Robert J Lifton och Dr Margaret Singer är förgrundsfigurer i den forskning som påbörjades och fortfarande pågår i USA runt skador och effekter orsakade av tankereformprogram eller mind control (mental styrning) som blivit ett vanligare uttryck. Programmering, personlighetsförändrande tekniker och tankereform är också uttryck för samma sak.

Det finns en väsentlig skillnad mellan hjärntvätt och mind control. Den som utsätts för hjärntvätt vet att han är bland fiender och är på sin vakt. Vid mind control behövs inget synligt tvång, därför att förövarna betraktas som vänner och offret är inte på sin vakt. Kontrollen är fördold för den utsatte, indoktrineringen är smygande och vävs in i medvetandet och skapar en ny identitet.

Du kan läsa mer i vårt häfte Mind Control, som ingår i vårt utbildningspaket om destruktiva rörelser.

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

De destruktiva rörelserna finansieras dels genom medlemmarnas gåvor dels genom deras obetalda arbete. I några rörelser, t ex Tvind (UFF / Humana), överlåter man alla sina tillgångar och inkomster på livstid till rörelsen när man arbetat sig upp till en viss nivå. Liknande är förhållandet i flera andra rörelser. Såväl Forum-kurser (Landmark Education) som Dianetik-kurser (scientologi) drar in mycket pengar till rörelsen. De som arbetar för rörelsen har som regel inget betalt, arbetar ofta 12-17 tim/dygn och har inga sociala förmåner i form av sjukersättning, försäkringar etc.

Inte pengar utan MAKT och att VÄRVA så många som möjligt för gruppens verksamhet är huvudsakliga mål för rörelserna enligt vår uppfattning, men god tillgång på pengar underlättar.

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

De människor som hamnar i destruktiva rörelser är sällan några speciella ”sökare” utan helt vanliga människor. Sökare är vi väl förresten alla mer eller mindre, i synnerhet unga människor. Det är ett tecken på en intelligent och naturlig nyfikenhet på livet.

Men – oftast är det sekten/gruppen som väljer Dig, inte Du som väljer dem:

1. De skickliga VÄRVARE Du möter tränar värvning så gott som dagligen. De inbjuder de flesta men satsar speciellt på dem som de bedömer kan bli bra nya värvare. Det är inga ”konstiga” människor som är medlemmar, utan vanliga människor som Du och jag. De som tillåts agera värvare är dessutom noga utvalda. De är trevliga och ofta unga och vackra. Det är dem Du möter!

2. Värvarna Du möter vill inte ”fånga” Dig, dvs är ”onda”, de har gott uppsåt, tror benhårt på sin rörelse och har lärt sig att det viktigaste är att göra rörelsen stor och stark.

Oavsett om det är Du eller rörelsen som tar initiativet så är det en myt att någon FRIVILLIGT ”går med i en sekt”. Man gör något helt annat! Man accepterar ett lockande erbjudande. Eller man lockas av ett löfte om framgång. Eller tackar ja till en intressant diskussion, ett möte, ett personlighetstest eller kanske t o m ett jobb!

I häftet Mind Control kan du läsa mer om hur Du därefter blir socialt och psykologiskt manipulerad till en hängivenhet och ett beroende som får Dig att göra saker Du aldrig kunnat drömma om att göra. Dessutom kommer Du att påstå att Du gör detta frivilligt samtidigt som Du förnekar att Du är med i en ”sekt”.

Läs om vad Du bör se upp med

Hur svårt det blir att ta sig ur ett destruktivt sammanhang beror på många olika faktorer – hur hårt man är engagerad, hur känslig man är, hur beroende man blivit, om man klippt av alla andra kontakter mm.

De flesta som låter sig lockas av något hos en destruktiv rörelse går därifrån efter kort tid, ibland för att man har en obestämd känsla av att något är galet. Andra skäl att hoppa av efter kort tid kan t ex vara: något ännu intressantare kanske dök upp, man tog kanske reda på fakta om rörelsen, eller den uppmärksamhet man fick från början svalnade när gruppen upptäckte att man inte var tillräckligt attraktiv för dem. En del blir också utkastade när de vägrar underkasta sig ledarens order eller inte uppnår förväntade resultat (försäljnings- eller värvnings-kvoter t ex).

Om man däremot duger, lägger gruppen ned mycket arbete på att göra det svårt att hoppa av.

Om man har svårt att ta sig ur på egen hand är det viktigt att man har någon som man litar på som inte är involverad, som man kan be om hjälp. Det kan många gånger vara helt avgörande för att man ska orka ta steget ut.

Är Du anhörig, läs våra ”Råd till anhöriga” och kontakta oss gärna.

Alltför många kommer tyvärr ur via psykklinik eller behandlingshem.

Behöver Du råd, information, stöd?

Adress, mailadress och telefonnummer
hittar Du här.

FRI försöker ge ”första hjälpen” till dem som lämnat eller är på väg att lämna en manipulativ rörelse och befinner sig i kris eller bara behöver råd och någon att prata med. Många som sökt hjälp inom vården har mött okunskap och tvivel på det man haft att berätta. Ett sådant mottagande kan kännas jobbigt eller t o m som ännu en kränkning.

På FRI:s jourtelefon kan Du få råd och namn på en kontaktperson, som är insatt i vilka problem som kan uppstå i Din situation.

Under våren 2008 bildades i samarbete med FRI också ett nätverk av terapeuter, som har erfarenhet av att behandla klienter med en bakgrund i ett manipulativt sammanhang. Behöver Du professionell hjälp kan vi förmedla kontakten med någon av dessa. Terapin är inte kostnadsfri, men man kan ansöka om bidrag från FRI:s Terapifond. Villkoret för ett sådant bidrag är att man inte lyckats få bidag ur allmänna medel.

Massmedia har lyckats ge en skräckbild av avprogrammering. De sätter likhetstecken mellan avprogrammering och kidnapping. Många tror också att det är en omprogrammering. Därför vill vi använda uttrycket avprogrammering sparsamt.

Vad det handlar om är upplysande samtal, som oftast leds av en fd medlem i en rörelse och kan pågå från 2 timmar upp till 1 år, ibland längre. Samtalen baseras på att man med fakta om rörelsen och dess idéer visar att de totalitära anspråk rörelsen har faktiskt inte håller. Man försöker också häva den skräck, som ofta finns för att tänka självständiga tankar. Med stor respekt för personens situation försöker man förklara att någon annan ditintills genom indoktrinering bestämt vad han/hon ska tänka och säga.

Av de mer än 600 avhoppare FRI haft kontakt med har ca 200 blivit avprogrammerade. Vad FRI känner till har tvång förekommit i Sverige endast i 4 fall, övriga har skett på frivillig basis. FRI har aldrig initierat eller rekommenderat kidnapping eller tvång.

En del som utsatts för manipulation av någon kontaktar FRI lång tid efteråt och ber om avprogrammering därför att de fortfarande mår dåligt och inte får ordning på sina liv. Enligt vår erfarenhet förkortar en avprogrammering rehabiliteringstiden väsentligt.

Skriv ut som PDF-Fil

Än så länge (2018) finns ingen permanent rehabiliteringsanläggning i Sverige.  Ett antal svenska avhoppare har genom åren därför rest till Wellspring Retreat and Resource Center i USA, där de fått behandling. Få avhoppare har dock råd med 2-3 veckors uppehälle i USA plus resa och kostnaden för rehabiliteringen.

Allvarligt syftande försök har gjorts för att starta ett rehabiliteringscentrum, i Sverige, men det har tyvärr inte gått att ordna finansiering. Det går att få sponsring för diverse flummiga projekt där man t ex spelar teater, men rehabilitering är ”för mycket vård och ska skötas av vårdapparaten”! Vilket inte görs.