Korta skrifter

Vill Du köpa något? Finns pris angivet, kan skriften köpas hos oss. Ring, skriv eller maila oss

Nedanstående häften har utarbetats av anhöriga och f d sektmedlemmar och är framtagna med stöd av Skolverket.

Studiehäfte 1 av Karin Wergius
Mind Control (grundhäfte) – om mekanismerna bakom mental styrning och tankekontroll

Studiehäfte 3 av Karin Wergius
Scientologi och Dianetik

Häftena kostar  30 kr/st  20 kr/st

Vill du provläsa ett par sidor klicka på ’Provläs’.

DEN TOTALA FRIHETEN – EN FÄLLA (Svensk översättning av The Total Freedom Trap)
Av Jon Atack

En mängd bevismaterial dokumenterar att L Ron Hubbard inte var den han påstod sig vara och att hans ämne inte kan tillerkännas den nytta som den gör anspråk på.

Scientologirörelsen är en enormt förmögen, världsom-spännande organisation. Genom att med hypnosteknik tränga djupt in i människors medvetande, har scientologirörelsen lyckats väcka en ibland fanatisk hängivenhet och omforma tiotusentals förut vettiga och intelligenta människor.

Pris 40 kr