element10

“A good cult expands the freedoms and well-being of its members rather than limits them.”

Many cults start off with high ideals that get corrupted by leaders or their board of advisors who become power-hungry and dominate and control members’ lives. No group with high ideals starts off as a ’cult’; they become one when their errant ways are exposed.

— Philip Zimbardo

Vem är vi?

Vad är FRI?

ornament1 FRI bildades 1984 och har sedan dess samlat kunskaper och bildat nätverk. Vi har arbetat ideellt som en stödförening för människor som förlorat vänner och anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. Vi har också gett stöd till avhoppare från sådana rörelser. Från och med 2011 ombildade vi föreningen till en stiftelse.

Vad är en sekt?

ornament1 För FRI är betydelsen av ordet sekt oväsentlig. Det centrala för oss är om en rörelse eller person är destruktiv, t ex manipulerar med och utnyttjar människor. Destruktiva miljöer kan finnas överallt – i skolan, på jobbet, i kyrkan, i klubben, i familjen. Varhelst någon försöker ta kontroll över en annan människa föreligger en destruktiv miljö. Ett hem där kvinnomisshandel förekommer är ett exempel på en destruktiv miljö. FRI menar att var och en har rätt att tro på vad som helst, men ingen har rätt att manipulera och ta kontroll över andra människor. Detta är kränkande för en människa.

Terapifonden

ornament1

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra till avhoppares/uteslutnas rehabilitering.

Initiativet till fonden togs 1994 av Dr Leena Maria Johansson, en av författarna till boken Sektsjuka, med hennes arvode för ett föredrag som grundplåt. Många givare har sedan sett till att fonden växt och kunnat ge ett ekonomiskt bidrag till behandling hos terapeuter med kunskap om mental manipulation. FRI har tillgång till ett nätverk av terapeuter med denna kunskap.

Vårt nätverk av terapeuter

ornament1 På initiativ av Helena Löfgren samlades på FRI ett antal terapeuter med erfarenhet av patienter som utsatts för manipulation. Några av terapeuterna hade även själva blivit utsatta för manipulation. Avsikten med mötet var att utbyta erfarenheter och bilda ett nätverk. Vi hoppas detta nätverk kommer att kunna ge dem som farit illa adekvat hjälp.

Ständigt aktuellt

 • Hem

  Yttrandefriheten bortmanipulerad i destruktiva rörelser Yttrandefriheten är en av de viktigaste rättigheter mänskligheten har. Men…

 • Hem

  Inlärd självkontroll I sekter*) manipuleras människor till att kontrollera sig själva. Gör en jämförelse mellan…

 • Hem

  Hjälpkällan, http://hjalpkallan.se/, erbjuder hjälp till människor som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar…

 • Hem

  ”Bocken som trädgårdsmästare” Massimo Introvigne har invalts i OSCE (Organization for Security and Cooperation in…

 • Hem

  En uppsjö av kurser och terapier av allsköns blandning och innehåll, som oftast leds av…

 • Hem

  VARNING Se upp för all falsk, felaktig och/eller vilseledande information som förekommer – inte minst…

 • Hem

  TEMADAGEN 2003 Temadag om barn Den 11 november 2003 bjöd FRI tillsammans med Löfgrens Analys…

 • Hem

  SCIENTOLOGERNA HINDRAR SCIENTOLOGIKRITISK RIKSDAGSLEDAMOTS RESA TILL FN I NEW YORK I oktober 2003 kunde vi…

 • Stephen Colbert

  How to figure out
  if you're in a cult

  "Here's an easy way to figure out if you're in a cult: If you're wondering whether you're in a cult, the answer is yes."
 • Robert A. Heinlein

  SECT,
  CULT, OR RELIGION.

  "Almost any sect, cult, or religion will legislate its creed into law if it acquires the political power to do so."
 • Philip Zimbardo

  Many cults start off
  with high ideals

  "Many cults start off with high ideals that get corrupted by leaders or their board of advisors who become power-hungry and dominate and control members' lives. No group with high ideals starts off as a 'cult'; they become one when their errant ways are exposed."